CDF Info

Informatie

Wat gebeurt er als je een strafbeschikking ontvangt?

2 min gelezen

Voor veelvoorkomende strafbare feiten kan het Openbaar Ministerie een strafbeschikking opleggen. Dit is een straf die opgelegd wordt zonder dat er een rechter bij betrokken wordt. De officier van justitie bepaalt zelf wat de straf is. Een gevangenisstraf mag niet worden opgelegd, maar andere soorten straffen wel. Wanneer je zo’n strafbeschikking ontvangt, ontvang je die dus direct van het Openbaar Ministerie. Die vertelt je welke straf je krijgt. 

Soorten straffen

De soorten straffen die opgelegd kunnen worden zijn geldboetes, taakstraffen, ontzeggingen van de rijbevoegdheid, betalingen van schadevergoeding, gedragsaanwijzingen, stortingen van geld in schadefondsen, onttrekking aan het verkeer en verbeurdverklaringen. Deze worden opgelegd bij veelvoorkomende strafbare feiten waaraan een maximum van zes jaar gevangenisstraf verbonden is. Ergere misdrijven kunnen niet met een strafbeschikking afgehandeld worden. 

Een strafbeschikking ontvangen

Wanneer je een strafbeschikking ontvangen, word je gevraagd om de gekozen straf te aanvaarden. Als je dit doet, dan moet je de straf ook werkelijk aannemen. Je moet dan bijvoorbeeld je boete betalen of je taakstraf doen. Je hebt echter ook de mogelijkheid om binnen twee weken te zeggen dat je de straf niet aanvaardt, en dat je in verzet wil gaan. In dit geval moet je contact opnemen met de officier van justitie. Als die de strafbeschikking niet wil wijzigen of annuleren, moet hij met je zaak naar de rechter gaan. 

Gevolgen

Naast de straf die je opgelegd krijgt, is er nog een gevolg van je strafbeschikking. Het strafbaar feit dat je gepleegd hebt komt namelijk op de strafblad te staan. Dit is bij misdrijven altijd zo, maar bij overtredingen verschilt het. Over het algemeen geldt het dat strafbeschikkingen van minder dan honderd euro niet op je strafblad komen. Ook als de zaak geseponeerd wordt of als je in verzet gaat en de rechter legt een boete op van minder dan honderd euro, dan komt er niets op je strafblad te staan.