CDF Info

Informatie

Hoe besparen op energieverbruik?

2 min gelezen
infrarood verwarming plafond

Dit artikel gaat over de manieren waarop je energie zou kunnen besparen. Met energiebesparing bedoelen we het verminderen van zowel het gas- als elektriciteitsverbruik. In bepaalde gevallen betekent een vermindering van het gasverbruik een vermeerdering van het elektriciteitsverbruik. Maar zolang het nettoresultaat een verlaging van de energiekosten is, besparen we op het energieverbruik.

Gasverbruik

Als we praten over de verlaging van het gasverbruik, dan gaat het aan de ene kant om isolatie, het lager zetten van de thermostaat en veranderen van andere gewoontes, en aan de andere kant om het (deels) overgaan van centrale verwarming met een gasketel op andere vormen van verwarming. De vervanging van de bestaande gasketel door een zuiniger model, zou in principe ook kunnen, maar daarbij moet men zich wel bedenken, dat een gasketel bijdraagt aan het broeikaseffect en de overheid het gebruik ervan ontmoedigt. Bij andere vormen van verwarming kan men denken aan onder meer een warmtepomp, een warmtenetaansluiting en aan infrarood verwarming. In het geval van infrarood verwarming maakt gasverbruik plaats voor elektriciteitsverbruik. Infrarood verwarming plafond verbruikt echter weinig energie, warmt snel op en is heel gericht.

infrarood verwarming plafond

Elektriciteitsverbruik

Bij het reduceren van de elektriciteitskosten hebben we het over het veranderen van gewoontes en de vervanging van apparaten die veel energie verbruiken door apparaten die zuiniger zijn. Bij gewoontes gaat het met name om het bedachtzamer gebruik apparaten. Bijvoorbeeld niet de televisie aan laten staan terwijl niemand kijkt, niet het licht onnodig laten branden, enzovoort. Als je een apparaat al vele jaren gebruikt, dan is er waarschijnlijk inmiddels een nieuw model op de markt gekomen die minder energie verbruikt. Denk bijvoorbeeld aan wasmachines en koelkasten. Een ander voorbeeld is de vervanging van gloei- door ledlampen.

Zelf elektriciteit opwekken

Met alleen de plaatsing van zonnepanelen wordt eigenlijk het energieverbruik niet verlaagd. Je kunt natuurlijk wel ermee de elektriciteitsrekening omlaag krijgen. Je zou de opgewekte elektriciteit bijvoorbeeld voor een warmtepomp kunnen gebruiken en daarmee het gasverbruik verminderen.